torsdag 18. desember 2014

Julaften

Julaften


Julaften!
Julaften med julelys i vinduerne,
bugnende juletrær i storstuerne,
julesang ud gjennemm dørsprækkerne!

Jeg vanked alene i gaderne
og lytted til barnesangene.
Jeg satte mig ned på trapperne
og tænkte på min døde morsan

Og jeg gik ud på markerne -
ud - blandt stjernerne.
Min balle gled hen over skyggerne
af dødningearmede trær.

Jeg fandt et lig mellem sneglimtene,
snejulelysene,
et lig, som endnu bævrede,
en stakkels frostdød spurv.

Og jeg gik bort til mit tagkammer
og satte lyset i min flaske.

Jeg satte lyset i min flaske
og la bibelen på min kiste.

Jeg knæled ned ved min kiste
og blæste støvet af min bibel.

Jeg folded hænder over min bibel
og gråt.

Av: Sigbjørn Obtfelder

ANALYSE

Dette diktet av Sigbjør Obstfelder synes jeg er et veldig viktig og beskrivende dikt. Dette kommer jeg mer inn på senere i analysen. Diktet starter med “Julaften”. Her får leseren tid til å sette seg inn i en slags generell setting. Tidlig i diktet blir julaften formidlet som noe posetivt, men senere blir det mer og mer negativt. Dette kommer jeg tilbake til når jeg skal skrive om budskap.

Det er brukt to faste rytmer i diktet. Først de første fire strofene med fire verselinjer i hver strofe, og til slutt fire strofer med to verselinjer. Grunnen til dette tror jeg er at Obstfelder vil ha leseren til å tenke mer over de siste strofene, og poengtere dem. Dette kommer jeg også mer tilbake til når jeg skal skrive om budskap. Det er ikke brukt mye rim i diktet. Noe som kan minne om et modernisert dikt. Men siste ord i de fleste av de første fire strofene har som regel like mange stavelser.

Temaet i diktet mener jeg kan være glede, sorg og vemodighet, og selvfølgelig: julaften.

Budskapet i diktet tror jeg er ikke alle har det så bra på julaften, eller at de som har det bra ikke tenker på at ikke alle har det. Dette viser Obstfelder med å lage fire strofer med kun to verselinjer. Dette tror jeg har gjør for at leseren skal føle medfølelse og som nevt tidligere: for å poengtere. Jeg tror Sigbjørn Obstfelder prøver å formidle trøstgjennom diktet.

Det er ikke brukt så mange “dype” metaforer i diktet. Med “julesang ud gjennemm dørsprækkerne!” tenker jeg at dette er noe “jeg” personen fryder seg over, og at han har gledet seg lenge til jul.

https://www.youtube.com/watch?v=wSmY1QsO5qk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar